1
2
3
مراسم امتنان و تجلیل از کارگران ، کارفرمایان و تعاونگران استان قم به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر با حضور دکتر صادقی فر معاون فرهنگی و اجتماعی...
در راستایی اجرایی شدن طرح ایرانیار و آشنایی دانش آموزان با صنعت و کالاهای تولیدی داخلی تعداد100 نفر ار دانش آموزان مدرسه پسرانه شهید چاهی به همراه...
در راستایی اجرایی شدن طرح ایرانیار و آشنایی دانش آموزان با صنعت و کالاهای تولیدی داخلی تعداد 110 نفراز دانش آموزان مدرسه پسرانه شهید باهنر به همراه...