1
2
3
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :بسیجیان جان برکف حضرت روح ا... در بسیج کارگری و کارخانجات استان و همراه با مردم سلحشور و...
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :در راستای اجرای طرح ایرانیار و آشنایی اقشار مختلف بسیج باکالا های تولید داخل و حمایت از...
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :با نزدیک شدن به هفته مقاومت و پیروزی و در ماه مبارک رمضان برای نزدیک شدن قلوب و ایجاد یک...