1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم، در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان و نیز دهه بصیرت: مجمع...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام علی بن ابیطالب(ع): حوزه شهید برونسی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم با همکاری...
کارگران و کارآفرینان مومن انقلابی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم در اقدامی خداپسندانه به نیابت از حاج قاسم سلیمانی در مرکز اهداء خون روح...