1
2
3
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :در دومین روز از هفته مبارک کار و کارگر پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید مومنی در شرکت کارا...

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :

دیدار نورزی مسئول بسیج کارگری استان قم و مدیر ارشد این سازمان برادربداقی با سردار...

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم

جناب سرهنگ مرادی مسئول محترم سازمان بسیج کارگری استان قم  به همراه فرماندهان حوزه...