1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارکری استان قم :در راستایی همدردی و همیاری با هموطنان آسیب دیده از سیل اخیر غرب کشور حوزه مقاومت بسیج...
بازدید 50 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان قم از دوشرکت تولیدی دستمال کاغذی حریرپارسیان و ظروف تفلونبه گزارش خبرنگار بسیج کارگری استان قم...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری استان قم ، تعداد هشتاد نفر از دانش آموزان دخترمتوسطه دبیرستان ملا صدرا ناحیه 2 به همراه هشت نفر از مربیان دبیرستان ، در...