1
2
3

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم، جشنواره امتنان از استعدادهای درخشان نیروی کار) )کارگران بسیجی، گروههای کار و واحدهای...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم همزمان با مراسم غبار روبی مزار شهدای در سراسر کشور سازمان بسیج کارگری استان قم نیز...

در هفتمین روز از دهه مبارک فجر و طبق هماهنگی به عمل آمده و مصوبات کمیته کارگری و بسیج کارگری در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اعضای کمیته...