اخبار

در راستای طرح شهید کریمی

بازدید از کارخانه چینی نسترن

کارگروه رفع موانع تولید
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم، در راستای طرح شهید کریمی، کارگروه رفع موانع تولید سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم روز سه شنبه 20 آبان از کارخانه چینی نسترن بازدید نمودند و ضمن آشنایی با فرایند تولیدات با برخی از مشکلات این واحد تولیدی آشنا شدند. در این بازدید مهندس مشایخی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت، شرح مختصری از تاریخچه تاسیس و همچنین مشکلات و موانع عمده کارخانه شامل: وجه التزام و سود مرکب تسهیلات بانکی که 8 برابر اصل وام گردیده است و نیز جرایم مرکب دیرکرد پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران، که توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی اعمال گردیده است را بعنوان مشکلات اصلی شرکت نام بردند. ایشان ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای انقلابی بویژه بسیج، به جهت ورود به رفع موانع تولید برای کمک به تولیدکنندگان و کارفرمایان، درخواست تداوم این برنامه را داشتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید