اخبار

کارخانجات و واحدهای پلاستیکی درحال ورشکستگی ویا تعطیلی کامل

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم در پی بالا رفتن قیمت دلار در بازار و همچنین عدم واگذاری مواد اولیه توسط پترو شیمی ها و حمل و نقل نا مناسب در طی چند روز اخیر کارخانجات و واحد های تولید مواد پلاستیکی مانند ظروف و بطریهای پلاستیکی ،دبه و .... که خود بیس و پایه کارخانجات بسته بندی دیگر از جمله کارخانجات مواد غذایی ، کارخانجات پترو شیمی و حلالهای شیمیایی و ... می باشند یا تعطیل شده اند و یا در آستانه ورشکستگی و تعطیلی می باشند که این امر موجب گشته است تا مدیران این کارخانجات طی نامه ای به استانداری و اداره کل امور مالیات و تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اوضاع وخیم خود را شرح داده و دست کمک و یاری دراز نمایند که در صورت عدم رسیدگی به وضعیت این شرکتها می توان گفت نیمه از شرکتهای موجود در شهرک صنعتی شکوهیه که وابسته به تولیدات این کارخانجات می باشند نیز به ترتیب یکی بعد ازدیگری تعطیل خواهند شد و این امر موجب می گردد تا جامعه انسانی استان قم با رشد بشدت افزاینده نرخ بیکاری رو برو گردد که در نهایت این امر بالا رفتن رشد جرائم را در استان در پی خواهد داشت .

اضافه کردن دیدگاه جدید