اخبار

برگذاری مسابقات تیر اندازی با تفنگ بادی در هفته دفاع

با فرارسیدن هفته مبارک دفاع مقدس یک سری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی در بین فرماندهان ، اعضای شورای بسیج حوزه ممقاومت کارگری شهید برونسی و مربیان حلقه های صالحین این حوزه برگذار گردید
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :با فرارسیدن هفته مبارک دفاع مقدس یک سری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی در بین فرماندهان ، اعضای شورای بسیج حوزه ممقاومت کارگری شهید برونسی و مربیان حلقه های صالحین این حوزه برگذار گردید به هر فرد با زدن 10 تیر و کسب حداکثر امتیاز از 100 نمره بتواند به مقام بهتر دست یابد که در این میان فرمانده حوزه برادر جواد بداقی با بالا ترین امتیاز نفر اول ، برادر رحمت پور فرمانده پایگاه شهدای کارگری و صنعت نفر دوم و مهندس تقی پور از اعضای شورای پایگاه نفر سوم این مسابقات شدند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید