اخبار

کارگاه یک روزه فرماندهان و مربیان حلقه های صالحین و اعضای شورای حوزه شهید برونسی در روستای نایه

در هفته مقدس دفاع و جهت بررسی وضعیت پایگاه ها و برنامه های اجرایی هر پایگاه کارگاه توجیهی فرماندهان و مربیان حلقه های صالحین حوزه شهید برونسی در روستای نایه برگذار گردید
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :در هفته مقدس دفاع و جهت بررسی وضعیت پایگاه ها و برنامه های اجرایی هر پایگاه کارگاه توجیهی فرماندهان و مربیان حلقه های صالحین حوزه شهید برونسی در روستای نایه برگذار گردید دراین کارگاه یک روزه ابتدا در خصوص سند انتظار بسیجیان فعال و قالب بندی 38 گانه آن بحث و گفتگو شد و در قالب یک سی دی سند انتظار به پایگاههای بسیج ابلاغ گردید در ادامه فرایند اجرایی جشنواره ایده و ابتکارات تولید گران مورد بررسی قرار گرفت و فرمها و قالب ارسال ایده ها در اختیار فرماندهان قرار داده شد تا بر اساس آن تکمیل و به حوزه ارسال گردد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید