اخبار

ورزش صبحگاهی کارگران در شرکت امید فنر

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :

با حضور مسولین و اعضای سازمان بسیج کارگری و  مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین مسولین تشکلات کارگری  استان و جمعی از کارگران  شرکت تولیدی امید فنر در استان قم برنامه ورزش صبح گاهی زیر نظر یکی ازمربیان ورزشی استان در شرکت امید فنر برگذار شد.

که موجب انگیزش و نشاط در جمع این عزیزان زحمت کش و سربازان خط مقدم جبهه تلاش و تولید در جنگ اقتصادی گردید

اضافه کردن دیدگاه جدید