اخبار

مهلت ثبت نام كارگران در سامانه جشنواره امتنان از نخبگان جامعه كار و توليد كشور سال 1396 تا 25 دي ماه تعيين شده است.

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :

 
سرپرست مديريت اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم در نشست هماهنگي جشنواره امتنان از استعدادهاي درخشان نيروي كار كه با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي برگزار شد گفت: ثبت نام بيست و نهمين جشنواره امتنان از كارگران، گروه هاي كار و واحدهاي نمونه استان  همزمان با سراسر كشور به مدت يك ماه تا 25 دي ماه امسال ادامه دارد.

حسين خادمي روز سه شنبه در نشست هماهنگي جشنواره امتنان از استعدادهاي درخشان نيروي كار كه با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي برگزار شد بيان كرد: شناسايي و معرفي كارگران، گروه هاي كار و واحدهاي نمونه در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات از اهداف برگزاري اين جشنواره است.

وي افزود: اين جشنواره هر سال با هدف تجليل از كارگران و گروه كاري نمونه و به منظور ترويج و تقويت فرهنگ كار و تلاش در سه مرحله مقدماتي، استاني و كشوري و در سه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي برگزار مي شود.

سرپرست مديريت اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم يادآور شد: در جريان برگزاري اين جشنواره از سه كارگر نمونه، سه گروه كار نمونه، سه واحد نمونه كارگري در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات به صورت استاني تجليل به عمل خواهد آمد و افراد برتر استاني در صورت اخذ حد نصاب امتياز به جشنواره ملي معرفي خواهند شد.

خادمي تاكيد كرد: معيار انتخاب كارگران، گروه هاي كار و واحدهاي نمونه در مرحله استاني، اختراع، نوآوري و خلاقيت، مسئوليت پذيري، نظم و انضباط است.

وي اضافه كرد: كارفرمايان، تعاونگران، واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي مي توانند براي ثبت نام در اين جشنواره به سامانه ملي جشنواره به آدرس http://emtenan.mcls.gov.ir مراجعه كنند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید