اخبار

به مناسبت ساگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و همراهان

توزیع بسته های بهداشتی و کاروان نمادین بزرگداشت سالگرد شهادت سپبهد حاج قاسم سلیمانی

حوزه شهید برونسی سازمان بسیج کارگری با همکاری هیئت مدیره شهرک صنعتی شکوهیه، آتش نشانی، ناجا، و هیئت امناء مسجد شهرک صنعتی اقدام به توزیع بسته های بهداشتی نمودند و کاروان نمادین بزرگداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان در سطح خیابان های شهرک راه اندازی گردید.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام علی بن ابیطالب(ع): حوزه شهید برونسی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم با همکاری هیئت مدیره شهرک صنعتی شکوهیه، آتش نشانی، ناجا، و هیئت امناء مسجد شهرک صنعتی اقدام به توزیع بسته های بهداشتی نمودند و کاروان نمادین بزرگداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان در سطح خیابان های شهرک راه اندازی گردید. در این برنامه که مسئول بسیج کارگری سرهنگ والایی و مسئول شورای قشر دکتر عالمی و فرمانده حوزه شهید تندگویان برادر فراهانی و مسئولین اداری و اجرایی شهرک حضور داشتند پس از توزیع بسته های بهداشتی، کاروان بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان با حضور خودروهای ناجا و آتش نشانی و بسیجیان کارگری و کارفرمایی که مزین به تمثال این شهدای عزیز بود در سطح خیابان های شهرک راه اندازی گردید که مورد استقبال و تقدیر حضار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید