اخبار

طرح ملی ایرانیار

بازدید دانش آموزان استان قم از شرکت ایرانمرینوس

بازدید تعداد هشتاد نفر از دانش آموزان دخترهنرستان زینب کبری ناحیه 4
به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :تعداد 45 نفر از دانش آموزان دخترهنرستان زینب کبری ناحیه 4 به همراه پنج نفر از مربیان هنرستان ، در قالب طرح ملی " ایران یار " از شرکت ریسندگی و بافندگی ایرانمرینوس بازدید بعمل آوردند .در این بازدید مهندس سعیدی مدیر شرکت با تشریح فعالیت های شرکت و تنوع محصولی نساجی که این شرکت دارد دانش آموزان را به تشویق و خرید محصولات ایرانی ترغیب نموده و از آنها خواست تا فرهنگ خرید کالای ایرانی را در بین خانواده های خود و اقوام و خویشاندان ترویج نمایند و در ادامه فرمودنند هرچه خررید کالای ایرانی رونق پیدا کند چرخ کارخانجات بیشتری به گردش در خواهد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید