اخبار

اجرای طرح کنترل فشار خون

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :همزمان با اجرای طرح کنترل فشار خون در سراسرکشور پایگاه شهید مومنی شرکت کاراتوزین الکتریک سازنده ترازوهای صنعتی و باسکولهای بتنی باهماهنگی های به عمل آمده با مرکز بهداشت مبادرت به برگذاری این طرح در پایگاه بسیج این شرکت نموده ودر همین راستا از کارگران شرکتهای مجاور نیز جهت انجام تست فشار خون در این طرح دعوت به عمل آمد که مورد استقبال افراد قرار گرفت .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید