اخبار

ابلاغ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از ابلاغ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به استان خبر داد

 

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :

کارگروه تخصصی اشتغال استان قم به ریاست حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور دکتراحمد امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی، رضا سیار فرماندار قم، مصطفی کاویانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم و کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان در محل سالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم تشکیل شد.
در این نشست مصطفی کاویانی از ابلاغ آیین نامه آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به استان خبر داد و گفت: در بند(الف) تبصره 18) قانون بودجه سال 1396 به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌ آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق (با اولویت مناطق روستایی ) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقداماتی مانند  تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی  و  تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود، ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی، تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف،  اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی و حمایتی توسط دستگاههای اجرائی،  ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی، اولویت تخصیص مشوقهای مالی بترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال انجام دهد.

کاویانی در ادامه به یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشوراشاره کرد و افزود:یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره 118- 550،000  جدول شماره (9) این قانون تأمین می‌شود.حداکثر بیست‌درصد(20%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

وی افزود:آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

کاویانی در ادامه به رشته فعالیت های منتخب مشمول این آیین نامه گفت: رشته فعالیت های منتخب مشمول این آیین نامه ، رشته فعالیت های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال،رشته فعالیت های احصاء شده مبتنی بر مطالعات پویای(دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح استانی(با هماهنگی دستگاههای اجرایی) و رشته فعالیت های ابلاغ شده از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال هستند.

وی با اشاره به مشمولین مزایای این آیین نامه گفت:اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته فعالیت های منتخب ملی، استانی و شهرستانی از مزایای این آیین نامه برخوردار می گردند.

کاویانی بابیان اینکه تسهیلات بانکی طرح های مصوب کارگروه اشتغال استان در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، دویست هزار میلیارد ( 200/000/000/000/000) ریال برای کل کشور (ابلاغ سهم استان متناسب با جدول توزیع) از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی افزود: مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به این شکل طراحی شده که ابتدا رشته فعالیت های اقتصادی دارای اولویت به دستگاههای اجرایی از سوی شورای عالی اشتغال اعلام خواهد شد، سپس طرح های متقاضیان با رشته های اعلامی و اهلیت متقاضی توسط دستگاه اجرایی (حداکثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضی) مطابقت داده خواهد شد  طرح ها توسط دستگاههای اجرایی به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان معرفی می گردد.

وی افزود: بررسی همسویی طرح های معرفی شده با رشته فعالیتهای دارای اولویت بررسی می شود وبه بانک منتخب معرفی می شود و در سامانه توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ثبت می شود.  توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح و اهلیت و توان سرمایه گذار توسط بانک عامل مورد بررسی قرار گرفته ، بانک عامل در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح اعلام نظر  می نماید و در سامانه (ظرف حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی ) ثبت می گرددو در نهایت تسهیلات به طرح های پذیرش شده توسط بانک عامل پرداخت می گردد

کاویانی با بیان مشوق های تسهیلات پرداختی خاطر نشان کرد:تخفیف سهم آورده متقاضی در مناطق روستایی و فعالیت های دانش بنیان: هر کدام حداکثر (3) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار، یارانه سود تسهیلات بانکی. حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی در راستای تقویت رشته فعالیتها و اتصال به زنجیره ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی از مشوقهای تسهیلات پرداختی می باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه محل تامین اعتبارات یارانه سود تسهیلات و حمایت هاردیف شماره (108-550000) جدول شماره (9) پیوست قانون بوجه سال 1396 کل کشورمی باشد که  حداکثر بیست درصد (20%) از اعتبارات فوق به طرح های اشتغالزای تعاونی (با حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار) تخصیص می یابد.

وی در ادامه افزود: مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی در طرح "سرمایه در گردش برای اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی" میزان یارانه تسهیلات (2) واحد درصد سقف تسهیلات مشمول یارانه پنج میلیارد ریال سهم تسهیلات  از کل وام پرداختی 20 درصد،در طرح سرمایه گذاری توسعه ای بنگاه های موجود با اجرا در بازه زمانی زیر شش ماه " میزان یارانه تسهیلات (2) واحد درصد سقف تسهیلات مشمول یارانه  هفت  میلیارد ریال سهم تسهیلات  از کل وام پرداختی 35 درصد، در طرح " سرمایه گذاری توسعه ای بنگاه های موجود با اجرا در بازه زمانی بالای شش ماه" میزان یارانه تسهیلات (2) واحد درصد سقف تسهیلات مشمول یارانه  ده  میلیارد ریال سهم تسهیلات  از کل وام پرداختی 20 درصد،در طرح " سرمایه گذاری جدید"میزان یارانه تسهیلات (2) واحد درصد سقف تسهیلات مشمول یارانه  بیست  میلیارد ریال سهم تسهیلات  از کل وام پرداختی 25 درصد می باشد.

 

استان قم :

اضافه کردن دیدگاه جدید