چندرسانه ای

افتتاحیه طرح ایران یار

تهیه خبر از افتتاحیه طرح ایران یار و حضور دانش آموزان در شرکت ایران مرینوس
ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید