1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات استان قم، بسیجیان این سازمان همراه با مسئولین سازمان و با حضور جانشین محترم سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)...

به گذارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان قم :چهاردهمین دوره از مسابقات قرآنی جامعه کار و تلاش استان روز پنجشنبه آغاز شد و در آن جمعا 330...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان قم:جشنواره رونق تولید با موضوع تقدیر از کارآفرینان و تعاونگران برتر استان قم و با...