02 شهريور 1398 - 09:22
اجرای طرح ایرانیار در سال رونق تولید
15 تير 1398 - 11:13
بعد از ظهر دیروز انفجار مخازن هیدروژن قسمتی از شهرک صنعتی شکوهیه را لرزند
15 تير 1398 - 10:47
برگذاری همایش بصیرتی سیاسی همزمان با آغاز دهه کرامت در بسیج اقشار
15 تير 1398 - 09:52
جلسه ای با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و مدیران کارخانجات استان قم برگزار و از کارخانه ایران مرینوس بازدید شد.
18 خرداد 1398 - 09:47
ارتحال حضرت امام( ره)
31 ارديبهشت 1398 - 09:42
اخوت و نشست بصیرتی

صفحات